Skilled Servicedesk Medewerker

Over de functie Skilled Servicedesk Medewerker

Het verrichten van werkzaamheden op een remote End-User ServiceDesk, gericht op het ondersteunen van eindgebruikers. Tevens het uitvoeren van standaard werkzaamheden, monitoring en beheerwerkzaamheden.

 • Ondersteunen van eindgebruikers bij problemen met ICT middelen
 • Het procesmatig vastleggen van contactmomenten in de daarvoor aangewezen tooling
 • Besturen en bewaken van processen met betrekking tot het ondersteunen van gebruikers en het beheer van kantoorautomatiseringomgevingen
 • Het registreren van resultaten in logboeken en rapporteren aan het Management Team
 • Uitvoeren van werkinstructies en standaard changes
 • Deelnemen in projecten van de klant
 • Actief signaleren van verbeterpunten
 • Communiceert primair in het Engels of in het Nederlands met eindgebruiker via telefoon, chat of e-mail
 • Kan ingezet worden op locaties voor ondersteuning van het on-site support team
 • Probleemanalyses om te komen tot oplossingen voor veelvuldig voorkomende incidenten
 • Bestuurt en bewaakt processen met betrekking tot het ondersteunen van gebruikers en het beheer van kantoorautomatiseringomgevingen

Beheert remote kantoorautomatiseringsomgevingen. Het betreft de uitvoerende, analytische en administratieve taken in het beheer van computers, randapparatuur, software en gegevens. Biedt daarnaast ook ondersteuning aan gebruikers van een kantoorautomatiseringsomgeving
Verantwoordelijk dat de gegevens en overzichten ordentelijk worden aangeleverd omdat deze de basis vormen voor de sturing van de beheerprocessen van de afdeling


Functie eisen

 • Heeft de kennis van het ICT beheer concept, ervaring op het gebied van werken in een End-User omgeving en verwerft (theoretische en praktische) kennis die nodig is om de functie van End User Specialist te vervullen dan wel te verbeteren
 • Heeft sociale vaardigheden, die zorgen voor probleemloze dienstverlening en is in staat zijn kennis over te dragen aan collega’s en IT Trainees
 • Kan met betrekking tot zijn vakgebied en in het kader van zijn opdracht, in woord en geschrift communiceren met de diverse niveaus van zowel collega’s als (medewerkers van) klanten.
 • Ervaring met de operationele werkening van Service Now
 • Uitstekende beheersing over de Engelse taal
 • Waarborgt en bewaakt de kwaliteit van documentatie waarvoor een End User Specialist verantwoordelijk is
 • Is representatief in woord en houding en gedrag
 • Past zich aan bij de werkomstandigheden
 • Heeft goede technische- en gespreksvaardigheden, die het voor hem mogelijk maken remote computers en randapparatuur te beheren en problemen van eindgebruikers op te lossen.
 • Is bekend met pro-actieve beheertool-functionaliteit
 • Heeft vaardigheden die het voor hem mogelijk maken de gebruikte methodieken ter verbetering van kwaliteit en dienstverlening te hanteren en te beheren
 • Ervaring met internet games
 • Is in staat om beheermatige werkzaamheden te verrichten
 • Is in staat om zelfstandig standaard changes uit te voeren
 • Is in staat monitoring werkzaamheden signalerend uit te voeren

Het in bezit hebben van Rijbewijs B is een harde eis

 • Als onderdeel van de sollicitatieprocedure vragen wij een “Verklaring Omtrent Gedrag” (VOG)
 • Aantoonbaar in bezit van een VOG (niet ouder dan 1 jaar), bij een inzet via een derde partij
 • Medewerker is bereid conform de planning zijn werkzaamheden te verrichten buiten de “normale” kantoortijden of in een stand-by dienst

 • Minimaal Middelbaar Beroepsonderwijs ICT (MBO4)
 • Primair Engels en Nederlands in woord en geschrift
 • Optineel andere talen

Standaard werkzaamheden tussen 07:00 en 18:00 uur.
Inzetbaar in ploegendiensten 24x7x52 (alleen voor de inzetlocatie Hoogeveen)

Locatie

Hoogeveen

Publish date

04.03.2019

Contactpersoon

B.J. Korver